Dödsbon

Dödsbon

När ett dödsfall inträffar så uppstår så kallade dödsbon. Dödsbon är själva kvarlåtenskapen efter de som avlidit och även om man helst inte vill tänka på det, så avlider det cirka 260 personer i Sverige per dag. Det innebär också att 260 dödsbon ska hanteras varje dag.  Som anhörig får man ett tungt lass på …

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus

Om du ska adoptera ett barn, eller behöver få äktheten i ett dokument intygad, kan du behöva vända dig till en notarius publicus. Men vad är det, och var hittar man en sådan? En notarius publicus är en sorts tjänsteman i det allmännas tjänst, som finns i de flesta kommuner. Men man hittar inte alltid …

Totalentreprenad blir allt vanligare

Totalentreprenad Huddinge

Det finns många sätt att bygga på. Ett sätt som blir allt vanligare är att bygga med totalentreprenad. Även privatpersoner upptäcker fördelarna med denna entreprenadform, som kan användas till andra former av projekt än kataloghus. Vad är totalentreprenad? Det handlar om en entreprenadform där beställaren och utföraren skriver ett kontrakt. Sedan är det utföraren som …