Är du också egenföretagare?

löpande bokföring stockholm

Den som har ett eget företag vet att man måste hålla sig med en löpande bokföring. En sådan berättar om vila insättningar som sker i det egna företaget och vilka utgifter som du. Alla dessa transaktioner ska finnas i en löpande bokföring. Det är till och med lag på att man måste hålla sig med en bokföring och att den ska sparas i minst 5 år. Det är bland annat för att Skatteverket ska kunna bedöma vilken skatt som de ska ta av företaget.

Bokföring en viktig del i verksamheten

En bokföring är ju ett väldigt viktigt dokument som talar om vad man omsätter i företaget och vilken vinst som företaget gör varje år. Men det är ett intressant dokument även för dig själv, när du kan se svart på vitt vad som faktiskt kommer in i företaget i form av resurser och vad som kostar i företaget. Det kan visa dig vilka delar i verksamheten som är lönsam och vilken som inte är det. Finns det några saker där som du kan satsa mer på? Om du har gjort kampanjer av olika slag så kan du se vilka som har varit framgångsrika och vilka som inte har varit det. På basis av det är det sedan lättare att fatta beslut om vad som ska ske i framtiden.

Ditt företag mår som du själv mår

Den som har eget företag är bara hänvisad till sig själv när det kommer till viktiga delar i företaget. Många är nöjda med det och vill fortsätta på det viset, medan andra strävar efter att hela tiden bli bättre och åstadkomma ännu bättre resultat. Det sägs att ditt företag mår som du själv mår, när man är egenföretagare. Och det kan ju stämma. Är man själv peppad, ja då brukar det visa sig i det företag som man driver. Har du lätt för att få kontakt med människor? Den som har lätt att få kontakt med andra är ofta duktiga marknadsförare, för då får man ofta chansen att berätta om vad man gör och berätta om vilka framgångar man har i företaget.