Boom för alla elbolagen

Elektriker Södertälje

Har någon tänkt på att vi går mot ett samhälle som alltmer blir beroende av el? För vissa kanske det känns naturligt, eller så tänker man inte på det. Men om man nu tänker på det, så är det påtagligt vad beroende vi gör oss av el. Sverige sägs vara ett av de mest digitaliserade landet i världen. Eller säg, de nordiska länderna är i stort sett helt digitaliserade när det kommer till olika tjänster i samhället. Så gott som alla funktioner i butiker, vård och omsorg, liksom rent konkret i byggnader och lokaler är ju kopplade till el.

Större efterfrågan på elbolagens tjänster

För alla elbolag är detta mycket välkommet. Vi ser ett ökat behov av eltjänster, och framför allt för eltillgänglighet och elproduktion. Och här ser vi även en ökad efterfråga på elektriker som kan installera elledningar på rätt sätt. Privatpersoner, företag, alla institutioner behöver ju el till nästan allt. I bostäderna går allt i köket, badrummen och många dörrar har lås som går på el. Många kontor, industrier och vårdinrättningar behöver ju el. Skolorna är beroende av el, butiker och lokaltrafik är ju beroende av el.

Hoppas på bättre förberedelser

Det behövs fler planer på att vi förbereder oss för ett ökat behov av el. Det är ganska osäkert ändå med vad som händer runt om i världen, så man kan ju undra vad som är bäst att göra för att mötas det ökade behovet. Verkligheten är de n att det finns ett stort behov av laddboxar nära bostäderna. Det blir ju ett helt annat behov än utbyggnad av bensinmackar, ungefär som den trend som vi såg ägde rum under 1950- och 60-talet. Då blev det ett ökat tryck på bensinmackar runt om i landet. Nu när vi går mot ett helt fossilfritt samhälle, blir behoven det omvända.