Hälsa

Dödsbon

Dödsbon

När ett dödsfall inträffar så uppstår så kallade dödsbon. Dödsbon är själva kvarlåtenskapen efter de som avlidit och även om man helst inte vill tänka på det, så avlider det cirka 260 personer i Sverige per dag. Det innebär också att 260 dödsbon ska hanteras varje dag.  Som anhörig får man ett tungt lass på …