Juridik

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus

Om du ska adoptera ett barn, eller behöver få äktheten i ett dokument intygad, kan du behöva vända dig till en notarius publicus. Men vad är det, och var hittar man en sådan? En notarius publicus är en sorts tjänsteman i det allmännas tjänst, som finns i de flesta kommuner. Men man hittar inte alltid …