Dödsbon

Dödsbon

När ett dödsfall inträffar så uppstår så kallade dödsbon. Dödsbon är själva kvarlåtenskapen efter de som avlidit och även om man helst inte vill tänka på det, så avlider det cirka 260 personer i Sverige per dag. Det innebär också att 260 dödsbon ska hanteras varje dag. 

Som anhörig får man ett tungt lass på sina axlar när en närstående avlider. Varje person som avlider är en tragedi för de som finns kvar och det är många gånger svårt att finna kraft och ork att ta tag i de praktiska detaljerna. Därför finns det också många företag som specialiserat sig på att ta hand om just dödsbon. 

Vad ingår i dödsbon?

När vi pratar om dödsbon så inkluderar vi allt det som efterlämnats av en avliden person. I och med att personen inte längre existerar, så skapas ett dödsbo, som är i lagens mening är en juridisk person. Det här förfarandet finns till för att göra processen med dödsbon så standardiserad som möjligt och så enkelt det går ur skatte- och arvsperspektiv. 

Viktigt att tänka på när det gäller dödsbon och avlidna personer är att det mesta faktiskt rullar på som vanligt. Det kommer komma en hyresavi, det dras autogiron, pension betalas ut, osv. Det är inte så att allting bara stannar upp. Därför behöver man som anhörig ta tag i många saker, ringa många samtal, osv. 

Så upprättas dödsbon

När man upprättar dödsbon så gör man en så kallad bouppteckning. Här summerar man alla tillgångar som finns i dödsboet. Det kan vara allt från värdesaker, till bostadens värde och eventuella fordon. Sedan tittar man på vilka skulder som finns. Dödsboets tillgångar ska i första hand gå till att betala de skulder som finns samt kostnader i samband med begravningen. 

Det som sedan blir över är det som anhöriga får ärva. Det är många dödsbon som har väldigt få tillgångar och då gäller det att försöka få detta att räcka till själva begravningen. Finns inte tillräckligt med pengar så finns det minimibelopp som man kan få av socialtjänsten. Alla i Sverige har rätt till en värdig begravning. 

Möbler och inventarier i en bostad kan ta lång tid att värdera och gå igenom. Därför kan det vara uppskattat att anlita en firma som gör detta åt en. Då slipper man den psykiska och mentala påfrestning som det kan innebära att gå igenom en nära anhörigs kvarlåtenskaper. Firman kan sedan upprätta en förteckning, eller sälja sakerna på auktion, osv.