Har du eget företag?

bokföringsfirma stockholm

Att vara sin egen kan vara lockande på många sätt. Den som har tröttnat på sin chef kan känna sig frestade att gå ut genom dörren och inte behöva komma tillbaka. Då kan det vara lockande att bli sin egen, och starta sitt eget företag och bestämma själv om hur du ska jobba, var du ska jobba och hur mycket som du vill jobba – eller inte. Om du dessutom är en driven person och gillar ditt jobb, kanske det inte är särskilt svårt att tjäna ditt uppehälle. Om du har många kunder, eller stabila uppdrag som pågår under många månader, till och med år, så är du fri att jobba så mycket du bara kan och vill.

Men gör du allt jobb själv?

Å andra sidan så ska du utföra de flesta arbetsuppgifter själv. Du är din egen ekonom och sköta din egen bokföring, redovisning, bokslut och deklarationer, din egen chef och VD. Å andra sidan kan du välja kunder själv (om du är så lycklig att du har många kunder). Har du många arbetsuppdrag kan du välja vilka som du tackar ja till. Eller så anställer du personal som utför de arbetsuppgifterna. I så fall är du på väg att växa och bli ett större företag.

När det är dags att växa

De flesta som växer vet att det kostar att växa. Det innebär att du behöver spara pengar som du kan ta av när det är dags att växa. Bland den absolut största utgiften som du kommer att ha, är löner som du ska betala i början av deras anställning i ditt företag. Om du ska utöka din verksamhet, kanske du behöver köpa större eller mer maskiner, produkter eller hyra lokal där din personal kan arbeta. Av den anledningen kostar det en hel del att växa. Har du bra kontakter på din bank, så kanske de kan ge dig ett bra lån.