Har du eget företag?

Bokslut

Att vara sin egen är lockande på många sätt. Genom att vara sin egen, innebär att du bestämmer helt och hållet över din arbetssituation, till viss del, vill säga. Det är bara du som bestämmer om du ska tjäna mycket pengar och jobba. Är du en driven person och dessutom gillar ditt jobb, är det inte svårt att tjäna sitt uppehälle. Om du har många kunder, eller stabila uppdrag som pågår under många månader, till och med år, så är du fri att jobba så mycket du bara kan och vill.

Det är bara du som kan utföra allt jobbet

Å andra sidan så ska du utföra de flesta arbetsuppgifter själv. Du är din egen ekonom och sköta din egen bokföring, redovisning, bokslut och deklarationer, din egen chef och VD. Å andra sidan kan du välja kunder själv (om du är så lycklig att du har många kunder). Har du många arbetsuppdrag kan du välja vilka som du tackar ja till. Eller så anställer du personal som utför de arbetsuppgifterna. I så fall är du på väg att växa och bli ett större företag.

Det kostar att växa i de flesta fall

De flesta som växer vet att det kostar att växa. Det innebär att du behöver spara pengar som du kan ta av när det är dags att växa. Bland den absolut största utgiften som du kommer att ha, är löner som du ska betala i början av deras anställning i ditt företag. Om du ska utöka din verksamhet, kanske du behöver köpa större eller mer maskiner, produkter eller hyra lokal där din personal kan arbeta. Av den anledningen kostar det en hel del att växa. Har du bra kontakter på din bank, så kanske de kan ge dig ett bra lån.