Hitta din väg till en bättre hälsa

Hälsa

Det är ingen nyhet att motion och hälsosamma matvanor är den bästa gåvan du kan ge dig själv och din kropp. Att fet mat, socker och alkohol är onyttigt och dåligt för dig är också det långt ifrån en hemlighet. Så hur kommer det sig att vi trots välinformation och bättre vetande idag ser ett samhälle där andelen befolkning som lider av övervikt eller fetma år för år skjuter i höjden? Vi kommer i detta inlägg titta på tre ofta omnämnda punkter som kan ligga till grund för detta. 

Psykisk ohälsa

Siffror från den senaste nationella folkhälsoenkäten visar att andelen av befolkningen som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande var hela 17 procent 2018. Psykisk ohälsa och övervikt går i vissa fall hand i hand och den ena kan leda till den andra. Att lida av psykisk ohälsa, detta extremt breda begrepp, kan till exempel leda till enorm trötthet och känsla av utanförskap, vilket kan relateras till att man helt enkelt inte orkar ta hand om sin kropp så bra som man borde. Kanske orkar man inte ta sig ut för att springa, laga tillräckligt näringsrik och bra mat och kanske vill man inte beblanda sig med den folkmängd som oftast trängs på det lokala gymmet.

Övervikt eller fetma i sig kan också leda till en sämre psykisk hälsa, då många på grund av sin övervikt känner sig mindervärdiga och avstår från att delta i sociala sammanhang man tidigare deltagit i.

Vi rör oss helt enkelt mindre

Den kanske mest självskrivna punkten av de tre. Vi rör oss mindre, kort och gott. För i tiden kunde vi inte undgå att röra på oss då merparten av jobben som fanns till förfogande krävde fysisk aktivitet. Idag är merparten av jobben betydligt mer automatiserade och ställer mindre krav på en stark och välmående kropp.

Omvärldens press & stress

Den uppkopplade världen vi idag lever i har medfört otroliga fördelar och mycket glädje. Däremot, som med det mesta, finns där också en baksida. Kändisar med välsvarvade kroppar, kvinnliga som manliga, är enkla att beskåda och komma nära via Instagram och detta i sig kan leda till en press och medföljande, svåruppnåeliga krav. Reklam för gym och hälsosam mat ÄR positivt, men för någon som befinner sig i en fysisk nedåtgående spiral kan snarare ta skada av detta och falla offer för omvärldens press & stress.

Så vad kan vi som samhälle göra åt detta?

Om vi hade svaret hade det självklart varit en enkel match och problemet hade inte funnits kvar. För det är ett problem som på sikt kan leda till ett samhälle vars sjukvård överbelastas av patienter med diagnoser som exempelvis diabetes typ-2, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.

Att bemöta den ökade psykiska ohälsan bör vara en bra väg att gå. Är resurserna tillräckliga och får människor den hjälpen de behöver? Om vi kan vara med och möta upp folk med försämrad psykisk hälsa på ett ännu bättre sätt bör vi också kunna se en förändring i befolkningens fysiska hälsa. Sedan bör samhället fortsätta informera och utbilda om nyttigare leverne, kost och hållbarhet. Och kanske inte minst riskerna och de eventuella följderna av övervikt/fetma.

Vad kan du som individ göra åt detta?

Det här är om möjligt ännu svårare, men jag tror starkt på att hitta sin egen väg. Om det är utebliven motion som är den största boven så bör man försöka hitta ett sätt att börja motionera på som känns mindre jobbig. Kanske bör du pröva på den där sporten trots allt (padel är ett ett hett tips!) eller något så enkelt som att börja promenera till affären istället för att ta bilen. Små, små steg är nog det enda sättet att börja på, för att sedan hitta ett sätt att driva upp frekvensen av motion. Kost, om man har problem med detta, kan man få mycket tips om på nätet. Antingen genom att söka fram nyttigare recept och titta in diverse bloggar som närmre berör ämnet.

Försök att hitta din egen väg till en bättre hälsa, men om du befinner dig i en situation som känns för svår för att klara på egen hand så bör du söka lämplig hjälp. För glöm aldrig att hjälp finns att få. Oavsett om du upplever att du lider av psykiska eller fysiska problem. 

Källa: www.folkhalsomyndigheten.se