Ögonkirurgi för att slippa glasögon och linser

Ögonkirurgi

De flesta får med tiden sämre syn, vilket gör att de måste använda glasögon eller linser. Det blir en stor kostnad i längden, och dessutom måste man ha med sig glasögon, eller linser och linsvätska, i de flesta situationer. Det finns dock en lösning på detta.

Det har varit möjligt en tid att operera ögonen med laser, och på detta sätt slippa glasögon och linser. Tekniken utvecklas hela tiden, och det blir därför möjligt att göra fler och fler typer av operationer, och behandla fler typer av synnedsättningar. Du kan läsa mer om de olika typerna av ögonkirurgi som idag är tillgängliga på https://www.novius.se, en sajt som tillhör en ögonklinik i Stockholm med gott renommé.

Robotassisterad robotkirurgi

Ett exempel på ny teknik inom ögonkirurgi är en robot som har fått utföra ingrepp på människor, vilket Computer Sweden skriver om. Detta är inte något som har rullats ut i någon större skala ännu, och roboten som reportaget handlar om tog faktiskt lite längre tid på sig än en mänsklig kirurg. Å andra sidan handlar robotassisterad kirurgi, vilket bl.a. används på Novius klinik i Stockholm, inte bara om att göra kirurgin mer tidseffektiv. Minst lika viktigt är att göra behandlingen säkrare. Det finns ytterligare en fördel, och det är att robotassisterade operationer är mindre personalintensiva. Det råder nämligen brist på personal för att utföra de flesta typer av ögonoperationer. 

Brist på läkare inom ögonkirurgi

Östgöta-Correspondenten skriver att det råder brist på läkare med specialistkompetens i många delar av landet, bl.a. i Östergötland. Patienter har skickats till andra regioner för att opereras där. Detta drabbar framför allt de som lider av grå starr, en synnedsättning som är vanlig hos äldre. I Östergötland görs ungefär 4500 grå starr-operationer per år, och flera läkare har lämnat regionen för att arbeta på annat håll.

I framtiden kommer vi troligen att se fler robotar som utför ögonkirurgi. Det kommer naturligtvis att krävas kvalificerad personal också, men en fördel med en robot är att den inte kommer att byta arbetsgivare.