Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus

Om du ska adoptera ett barn, eller behöver få äktheten i ett dokument intygad, kan du behöva vända dig till en notarius publicus. Men vad är det, och var hittar man en sådan? En notarius publicus är en sorts tjänsteman i det allmännas tjänst, som finns i de flesta kommuner. Men man hittar inte alltid …

Totalentreprenad blir allt vanligare

Totalentreprenad Huddinge

Det finns många sätt att bygga på. Ett sätt som blir allt vanligare är att bygga med totalentreprenad. Även privatpersoner upptäcker fördelarna med denna entreprenadform, som kan användas till andra former av projekt än kataloghus. Vad är totalentreprenad? Det handlar om en entreprenadform där beställaren och utföraren skriver ett kontrakt. Sedan är det utföraren som …