Saker som underlättar för en styrelse för BRF

fastighetsförsäkring Sverige

Bor du i en bostadsrättsförening? En bostadsrättsförening är som en ekonomisk förening, och en ekonomiska förening ska egentligen gå med vinst även om det inte är samma krav som ställs på ett företag.

En bostadsrättsförening äger ju sin egen fastighet, eller egna fastigheter om det är många, där en styrelse för en BRF har ansvar för den, eller dem. Det ansvaret är både stor och innebär ett stort arbete. Här finns det en hel del som man kan göra som styrelse för en BRF.
Det är ju inte meningen att man ska kunna allt bara för att man sitter med i en styrelse för en BRF. Det går att anlita personal, leverantörer och hantverkare som kan utföra det stora arbete som man har, när man äger en fastighet.

  1. Renovering – att alla fastigheter behöver renoveras med jämna mellanrum är väl onödigt att påpeka? Alla som äger ett hus, villa, radhus eller en hel fastighet med många 100-tals bostäder, vet att en fastighet behöver regelbunden renovering. Här är det ju jätteviktigt att en styrelse alltid har detta i åtanke när de sätter en budget. Det ska alltid rymmas en post för renoveringar i en budget i en BRF. Det kan vara allt från fasadrenoveringar, takrenoveringar, och renoveringar inne i bostäderna; såsom stamrenoveringar, fönster- och dörrbyten, med mera.
  2. Leverantörer – vilka hantverkare eller leverantörer ska anlitas för olika renoveringar eller fönster- och dörrbyten? Det är viktigt att alltid välja hantverkare och leverantörer som ni kan lita på. Vem har inte varit med om hantverkare som dyker upp den ena dagen och är som uppslukade av jorden den andra? Sådana hantverkare vill man ju inte riktigt anlita. De bästa hantverkare och leverantörer är ju de som uppfyller allt det som man har kommit överens om, och som på så sätt är pålitliga.
  3. Försäkringar – visste du att det finns en säkerhet som gäller den egna bostadsrätten, där det självklart gäller att man har en hemförsäkring, ifall att något skulle hända? Nu finns det ju ingen hemförsäkring för en hel bostadsrättsförening, däremot finns det fastighetsförsäkringar som ska försäkra hela fastigheten mot skador som fuktskada till exempel, och andra slags skador som kan ske i en fastighet. Många BRF har flera fastigheter och då är det mycket viktigt att ha rätt slags fastighetsförsäkring som täcker sådant som kan hända i en fastighet.