Sälj fakturorna och öka likviditeten

Fakturaköp

Små och medelstora företag har ofta problem med att säkra sina betalningsflöden, vilket i sin tur leder till svaga finanser och sämre tillgång till likvida medel. Lösningen kan vara att belåna eller sälja sina fakturor. 

Factoring eller fakturaköp innebär att ett företag säljer vidare de fakturor som man har ställt ut till sina kunder till ett annat företag, en tredje part. Därmed blir det detta företag som har rätten till det belopp fakturorna är utställda på. Den som säljer fakturorna får pengarna direkt, men summan blir mindre än den totala summan på fakturorna.

Fakturaköp eller fakturabelåning?

Den som köper företagets fakturor övertar därmed också risken som är förknippad med dem, alltså att det säljande företagets kunder inte ska betala. Därför är differensen mellan vad köparen betalar, och vad säljaren skulle ha fått om alla fakturor betalades, större än vid fakturabelåning.

Vad är då fakturabelåning? Det är ett alternativ till fakturaköp, som är relativt likt. Istället för att du säljer dina fakturor till ett annat företag (ofta kallat factoringföretag) belånar du dem bara. Du lämnar dem alltså som säkerhet när du tar ett lån, men risken förknippad med fakturorna kvarstår hos dig. Det innebär att “förlusten” det innebär att avyttra fakturorna blir mindre, jämfört med ett fakturaköp.

Vad ska du välja?

Både försäljning och belåning av fakturor kan vara ett bra sätt att öka företagets likviditet, vilket kan vara nödvändigt för företagets fortlevnad. Beroende på situation kan dock det ena eller det andra av alternativen vara mest lämpligt i en specifik situation. Båda alternativen innebär dock att du får pengarna snabbt.