Totalentreprenad blir allt vanligare

Totalentreprenad Huddinge

Det finns många sätt att bygga på. Ett sätt som blir allt vanligare är att bygga med totalentreprenad. Även privatpersoner upptäcker fördelarna med denna entreprenadform, som kan användas till andra former av projekt än kataloghus.

Vad är totalentreprenad? Det handlar om en entreprenadform där beställaren och utföraren skriver ett kontrakt. Sedan är det utföraren som skriver kontrakt med underentreprenörerna. Den här entreprenadformen har länge varit vanlig när det rör sig om stora arbeten, inte minst när det offentliga är beställare. Men som ni kan läsa på sidan totalentreprenad-stockholm.net/totalentreprenad-i-huddinge är det även populärt att bygga privatbostäder på detta sätt. Kataloghus, som inte direkt är ovanliga i Huddinge kommun, byggs för det mesta med totalentreprenad. Men även sommarstugor och attefallshus kan byggas på detta sätt.

Fördelar och nackdelar med totalentreprenad

Begreppet totalentreprenad innebär inte att allt ingår i entreprenaden, vilket många felaktigt tror. Istället handlar det om att entreprenören tar på sig att den färdiga byggnaden ska klara de funktionskrav som beskrivs i handlingarna. Det faller alltså på entreprenören att projektera tekniska lösningar som klarar kraven. Entreprenören har, som det står i avtalet, både utförande- och funktionsansvar. Om det rör sig om ett hus kan det handla om att den färdiga byggnaden ska hålla en viss inomhustemperatur. 

Det är också viktigt att tänka på vad som inte ingår i en totalentrepenad, och ta höjd för detta när budgeten för projektet görs. Några av de kostnadsposter som kommer att tillkomma är:

  • eventuell fastighetsbildning, 
  • utsättning av huset på tomten, 
  • radonmätning,
  • pantbrevskostnad,
  • räntekostnad,

Det är också viktigt att du som beställare sätter dig in i kommunens krav, för du är ansvarig för att ställa rätt krav på utförandet. Att projektet specificeras så att den färdiga byggnaden uppfyller kommunens krav är ditt ansvar.