Viktigt få företagsvärdering i Stockholm

företagsvärdering stockholm

Behöver ni företagsvärdering inför eventuellt förvärv? Den företagsvärdering i Stockholm som vi erbjuder, är en kvantitativ analys som används för att bedöma bolagets verkliga värde. En företagsvärdering i Stockholm ska ge en rättvis bild av vad ert företag är värt, men hur kommer man fram till det?

Få värdefull företagsvärdering i Stockholm

Med hjälp av en rättvis företagsvärdering i Stockholm kan ni få hjälp med bland annat en bedömning av ert bolags värdepapper. Är de över- eller undervärderade? Först efter att en företagsvärdering i Stockholm är gjord, kan ni besvara den frågan. En rådgivare tittar även på den historia som ert bolag har genomgått under den tid som ni har varit verksamma.
Med hjälp av att bland annat studera den historia som bolaget har vad gäller intjäningsförmåga gör vi en kvalitativ prognos inför framtida intäkter.

Vad är en företagsvärdering och varför är det viktigt?

  • En värdering av kassaflödet – DCF eller Discounted Cash Flow – som vi beräknar att bolaget ska generera i framtiden, är andra viktiga faktorer bör alltid viktas in i en rättvis företagsvärdering i Stockholm.
  • En företagsvärdering av ett bolags kompetens och kunskap ska även ingå för en rättvis bedömning och företagsvärdering.
  • Här viktas även styrelsens sammansättning och gemensamma kompetens, samt personalens potential inför framtida verksamhet.
  • En som gör en företagsvärdering analyserar även marknads- och konkurrensanalys, samt avkastningsprognos, substansprognos och P/E-tal.
  • I dessa analyser värderar en rådgivare även risk vid ett företagsförvärv gällande avkastningskrav; ju större risk desto större avkastningskrav.

Ser till helheten av hela bolaget

När de olika analyserna är gjorda sammanställer en rådgivare alla olika faktorer till en företagsvärdering som håller en hög kvalitet. Förutom företagsvärdering i Stockholm erbjuder Eminova Partners certifierad finansiell rådgivning inom Equity Capital Markets, Debt Capital Markets och M&A. För IPO, företrädesemissioner, listbyte och riktade emissioner krävs att kompetenta rådgivare gör värdefulla och viktiga företagsvärderingar.